מערכת כריזה תקן 1220 EVS-6300 120W


מערכת כריזה תקן 1220 EVS-6300 120W

16029 :מק"ט

מגבר כריזה תקן 1220 מכון תקנים הספק 120W, חלוקה 6 אזורים בקרת קווי רמקולים קצר/נתק - צופר מערכת וסגירת מגע יבש התראה בעת ניתוק או קצר על אחד מקווי הרמקולים, 6 כניסות מגע יבש הפעלת מערכת מצב חירום מרכזת אש - משולב הודעה קולית לפינוי כללי, אפשרות עד 6 הודעות קוליות כריזה כל אזור בנפרד, כניסת AUX חיבור שעון צלצולים או מקור מוסיקה מושבת בעת כריזת חירום, מיקרופון מעד PTT מובנה על רכזת המגבר לכריזה כללית -התראה בעת ניתוק או קצר מיקרופון , אפשרות מיקרופון משני מרוחק כריזה כללית, מתח גיבוי 24V DC 7AH סוללות גיבוי בתוך מארז המגבר.

הורדת מפרט טכני