מערכת כריזה תקן 1220


מערכת כריזה תקן 1220

מערכות כריזה ורמקולים שופר (Horn) המותאמים לתקן 1220 חלק 3 (מערכות אוטומטיות וידניות לאיתור שריפות).
המערכות מיועדות להשמעת הודעות גילוי והכוונה, ומופעלות אוטומטית על ידי מערכת בקרת האש כשזו מופעלת.