מערכת כריזה תקן 1220


מערכת כריזה תקן 1220

מערכות כריזה, מגברים, רמקולים ושופר (Horn) המותאמים לתקן 1220 חלק 3 (מערכות אוטומטיות וידניות לאיתור שריפות).
מערכות כריזה בחירום משולבת מיועדות להשמעת הודעות גילוי והכוונה, ומופעלות אוטומטית על ידי מערכת בקרת האש כשזו מופעלת.