לוחץ קרונה מקורי גרמני טורבו

13416 :מק"ט

לוחץ קרונה מקורי ברמה הגבוהה ביותר, מהמתכת ועד הפלסטיק. 
לעבודות עם כבלי רשת\טלפון הכוללים קיסטונים לחיצים RJ45 (שקעי רשת), פאץ' פאנל לחיץ, ובכל נושא הטלפוניה העובד על פסי קורונה של בזק. 
בעל וו לשליפת חוטים לחוצים בקלות, מספריים לגזירת עודף החוט הנלחץ, וכלי הידוק (מברג שטוח). 
יש אפשרות לנטרל את הגזירה והלחיצה.