לוחצי קרונה (Krone)


לוחצי קרונה (Krone)

לוחץ קרונה (Krone) משמש "ללחיצת" (הכנסת) חוט אל תוך תושבת מיוחדת שיוצרת איתו מגע חשמלי. יעיל בעבודות הכוללות קיסטונים לחיצים, פאץ´ פאנל לחיץ, ובכל נושא הטלפוניה העובד על פסי קרונה של בזק.