לחצן COPA אנטי ונדל מרובע מתחת לטיח N.O ללא קופסה אחורית