לחצנים

לחצן פתיחת דלת משמש בד"כ במערכות בקרת כניסה. פתיחת ממסר (דלת/שער/חניון) מהחלק הפנימי והמאובטח של המקום באמצעות לחיצה על לחצן פתיחת דלת (לחצן עקיפה). ישנם סוגים רבים של לחצנים כגון לחצני כניסה או ניפוץ, התקנה מעל או מתחת לטיח וגם לחצנים עם או ללא מגע.