לחצן אנטי ונדל מתכתי מרובע תחת הטיח עם תאורה N.C N.O