קופסה אחורית, מלבנית צרה עבור לחצנים 12862 / 12831