קופסא אחורית מרובעת ללחצנים 12832, 12825, 12828, 14751 ו-12835