לחצן COPA אנטי ונדל מרובע מעל הטיח כולל תאורה N.O N.C כולל קופסה אחורית