לחצן COPA אנטי ונדל מרובע מעל הטיח N.O כולל קופסה אחורית