לחצן ניפוץ ירוק כולל תאורה


לחצן ניפוץ ירוק כולל תאורה

12842 :מק"ט

לחצן ניפוץ חירום כולל תאורה ו-3 ממסרים.
התאורה והבאזר ניתנים לשינוי - מהבהב, קבוע או כבוי

סרטון וידאו הורדת מפרט טכני
* Resetable design, obvious indicators around the edges of the unit.
* Press the pressing plate to enable the output function.
* Pressing plate with status shown.
* Reversionary key with non-slip design.
* Built-in buzzer status to set as silent, interval wailing or continuous wailing. Volume is adjustable.
* Input power range from DC12-24V (depending on the model) to connect with all types of fire alarm system.
* Easy to assemble, outer case without screws, 3 set of output points to connect other equipment, embedded or surface installations to select.
Surface:
לחצן ניפוץ ירוק
Embedded:
לחצן ניפוץ ירוק copa
חייוט לחצן ניפוץ ירוקלחצן ניפוץ ירוק חיבור