ממסר אלחוטי כולל 2 שלטים


ממסר אלחוטי כולל 2 שלטים

10050 :מק"ט

ממסר אלחוטי כולל 2 שלטים עד 100 מטרים.
ניתן לקודד שלטים נוספים לממסר.

הורדת מפרט טכני
*Simply Operate, Study  key for set up
Sensitive Control*
Skillful & Beautiful Design*
Adopt and Roll a yard of Chips,Defended False Funtions*
The Best Choice for Access Contro*