לחצן אנטי ונדל צר על הטיח עם קופסא תאורה כחולה N.O