לחצן אנטי ונדל על הטיח לפתיחה גדולה מרובע עם קופסא אחורית N.O