לחצן אנטי ונדל אלומיניום צר על הטיח ללא קופסא אחורית N.O.N.C