לחצן אנטי ונדל צר מתכתי על הטיח עם קופסא אחורית N.O