מקלט HDMI ברזולוציה 1080P עבור דגם 18165


מקלט HDMI ברזולוציה 1080P עבור דגם 18165

18154 :מק"ט

מקלט HDMI עבור דגם 18165.

הורדת מפרט טכני
• HDMI network extension technology
• The first HDMI extender + splitter function, you can connect 1pcs transmitter + Npcs Receiver
• Support full standard HDMI 
• Supports all HDMI features including full HD 1080p, deep color, lip sync
• Product also supports all high resolution

HDMI Extender  Item 
18154  Model 
TX:10.6*5.7*2.6 RX:10.6*5.7*2.6  Dimension 
0.126 Kg  Weight 
Alumina based material  Material 
 One twisted pair up to 120 m(cat6),
 can be extended indefinitely HDMI network extender Netwoek
 splitter technology Nerwork extension technology 
Selling Points 
HDCP1.2  Support HDCP version 
 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,
 720p@50/60Hz,1080i@50/60Hz,1080p@50/60Hz 
Input HDMI resolution 
480p@60Hz,576p@50Hz,20p@50/60Hz 
1080p@50/60Hz 
Output HDMI resolution 
24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit  Support video color format 
DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD  Support audio format 
10.2Gbps  Max transmission rate 
L/R stereo audio  Audio signal transmission format 
 0.5-1.5Vp-p (TMDS)  TMDS signal 
 5Vp-p(TTL)   DDC signal 
 <=5m (AWG26 HDMI1.3 standard cable)  Input cable length 
 <=5m (AWG26 HDMI1.3 standard cable)  Output cable length