מרחיק USB פאסיבי

10034 :מק"ט

מרחיק USB פאסיבי ללא ספק כח ע"ג כבל רשת CAT-5/6 עד מרחק 45 מ´, מגיע משדר מקלט באריזה.

הורדת מפרט טכני
• Extend USB 2.0 signaling over CAT5 or LAN cable to a remote USB peripheral.
• Gives you the option to power it locally or remotely. Transmits power over the UTP cable.
• Works with USB 1.1 and USB 2.0 hosts.
• Compatible with USB devices operating at speeds up to 480 Mbps.
• Supports all major operating systems: Windows®, Mac OS X®, and Linux®.
• Plug and play. No software drivers to load on a host computer.
• Transmitter and receiver units featuring mounting slots on their sides.
10034-spec

 Items

 USB2.0 Extender Cable

 Model

 10034

 Interface type

 USB AM. USB AF, RJ45 port USB-RJ45

 Transmission Rate

 Support USB(12Mb/sor lower

 speed1.5Mb/s USB

 9600/11520

 Cable length

 100±5MM

 Material

 ABS/PVC. ROHS

 DC power

 DC500V/10M?

 Power supply

 USB/DC5V±0.3V

 USB A Male

 Signal out from LAN

 USB (5VDC+D+/D-) Transmitter

 Signal in from LAN

 USB (5VDC+D+/D-) Receiver

 Twisted wireing

 As EIA/TIA-568B Standard T568B 1:1

 Impendence

 10-5ohm/100m for LAN

 Interface model

 Support USB1.1/2.0