מצלמה IP כיפה עדשה 4 מ"מ כולל כניסת אודיו - מיקרופון