אלקטרומגנט בסיס ללשונית מנעול עבור 600 ק"ג


אלקטרומגנט בסיס ללשונית מנעול עבור 600 ק"ג

14720 :מק"ט

מתאם התקנה לשונית (אמבטיה) מיועד למתן פתרונות התקנה של מנעולים אלקטרומגנטים, כאשר תנאי ההתקנה מחייבים זאת, לדוגמא כאשר לא ניתן לקדוח.