אלקטרומגנט מתאם לזכוכית זוית + L + Z עבור מנעול 300 ק"ג


אלקטרומגנט מתאם לזכוכית זוית + L + Z עבור מנעול 300 ק"ג

14731 :מק"ט

הורדת מפרט טכני
• Choose special aluminium material, strong and beautiful
• Features designed to facilitate installation
• The professional door ban project specifies the supporting products
14731-spec

 Item

 Electro-magnetic Lock Bracket (F Type)

 Model

 14731

 Dimension

 L250xW50xH70(mm)

 L250xW31xH40(mm)

 Material

 High Strength Aluminum, Sandblast Finished

 Door Type Applicable

 10-15mm Frameless Glass Door

 Opening Mode

 90 Degree Door

 Finished for Shell

 Electromagnetic Lock Series

Finished for Shell

 Anodized aluminum

 Weight

 1.kg