אלקטרומגנט מתאם לזכוכית זוית + L + Z עבור מנעול 300 ק"ג