מיקרופון רגיש איכותי עם אוזניים ווסת ווליום


מיקרופון רגיש איכותי עם אוזניים ווסת ווליום

04008 :מק"ט

מיקרופון רגיש איכותי עם אוזניים ווסת ווליום
מתח עבודה 12VDC

הורדת מפרט טכני
• Built-in digital processing circuit, multistage dynamic noise 
   reduction processing
• Voice clear, low noise
• The echo eliminate technology. Reduce the empty room echo
• Pinhole type design, convenient hidden installation
• AGC automatic gain circuit
• Monitor range: square meters
• Applicable to public security organs, trial, supervisor of the warehouse,
 divisions, police station, telecommunications, bank Treasury departments audio monitoring.
04008-spec

 Item

 CCTV sound monitor

 Model

 04008

 Input voltage

AC220 v

 Output voltage

 DC 12 v

 Output current, output  current acuities

 200 ma

 Input

 V (pick-up positive) A (pick-up signal output positive) G (public, is also the pick-up power negative and pick-up audio output negative public end)

 Output interface

A 3.5 mm headphone jack, A two core terminal (A for audio signal positive, G for audio signal negative)

 Weight

 315g

 Size

 103mm*65mm*40mm

• Red Line method: power+
• Black Line: power-
• I core shield wire: audio system input port
Electronically parameter:
• Power supply: DC6V~~12V
• Dissipation circuit: 10mA
• Frequency response: 300~5500Hz. Output signal.
• Output impedance: 600?
• Out level: 0~6
Environment:
• Temperature: -250C ~ 850C, Humidity: 30-90%
• Cover matirial and specification
• Size: (L)75 x (W)50 x (H)30mm