לוחץ RJ-11 + RJ-45 + סוגר כבלים עבור CAT-5/7. שחור