לחצן אנטי ונדל אלומיניום עם קופסא אחורית ותאורה כחולה N.O.N.C