רמקולים תלייה ותנאי חוץ


רמקולים תלייה ותנאי חוץ

רמקולים צמוד קיר/לתלייה מחוברים באופן קווי למגבר/בוסטר ומשמשים לכריזה בחירום ולמוזיקת רקע. ניתן למצוא רמקולים לתלייה במגוון גדלים ודגמים שונים.