מחבר DC

תקעים, שקעים ומעבירי DC מיועדים להעברת מתח ישר וחילופין AC/DC בקטרים שונים.