מרחיקים וממירי רשת LAN


מרחיקים וממירי רשת LAN

ממיר מדיה או ממיר אופטי מאפשר המרת תשתית נחושת על תשתית אופטית. הממיר מבצע המרה דו כיוונית של הסיגנל האלקטרוני UTP 10/100/1000 לאופטי בקבצי סיב 100Base-FX או 1000Base-X.
מאריך כבל רשת - כידוע, כבל רשת מוגבל ל- 100 מטרים ומוגבלים בפריסת רשת גדולה אך בשימוש ממירים אופטים נוכל להאריך תקשורת מבוססת נחושת באמצעות כבל סיב למרחק מירבי של עד 100 ק״מ.