קודנים

קודנים / מקודדים חיצונים ופנימיים לפתיחת דלתות בניינים, משרדים, גנים וכו׳ לבקרת כניסה.
אפשרות לפתיחת הדלת על ידי כרטיס או מדבקה שניתן להדביק על הפלאפון או ארנק.
מקשים מוארים, אנטי ונדלי ומתאים למגוון סוגי דלתות.