מטר רץ

כבלים לרמקולים, מיקורפונים, טלפוניה וקואקסיליים בגלילים באורך 100 עד 200 מטר